Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Nova oficina de LANDGEST

Notícies destacades

 

Pla RENOVE de maquinària agrícola 2021

Fins al 15 de setembre de 2021 es podran presentar sol·licituds de les ajudes directes per a la compra de maquinària nova amb càrrec al Pla Renove 2021. Objecte Concessió de subvencions destinades a la renovació de determinada maquinària agrària....

Nova disposició sobre productes fitosanitaris

Publicat un nou Real Decret que regula les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris.   Les noves disposicions tenen efectes sobre es usos professionals y  les empreses de serveis. Objecte i contingut...

Campanya de la DUN 2021

La declaració única agrària (DUN2021) és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica...

Relació de màquines i equips agrícoles subvencionables en contracte global d’explotació

Ajut a la competitivitat de les explotacions Equips per al treball del sòl: Subsoladors vibradors Grades per al desherbatge mecànic Màquines combinades per al treball del sòl Equips per al conreu entre línies per al desherbatge mecànic. Altres equips per...

Ajuts al sector del llúpol

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de març de 2021. Objecte La concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’establiment de noves plantacions de llúpol i la reconversió i millora de les plantacions existents...

Convocats els premis PITA i Rural Apps 2021

El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el 15 d’abril (inclòs). S’ha publicat al DOGC les convocatòries de la VIII edició del Premi Ruralapps i  la XX edició del Premi PITA per  a l’any 2021 . Rural Apps El...

Prevenció d’incendis forestals

Prohibició d’encendre foc Des del 15 de març i fins el 15 d’octubre resta prohibit encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a...

Devolució parcial de l’impost sobre el gasoil

A partir de l’1 d’abril ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les compres de gasoil «B» o agrícola durant l’any 2020. Beneficiaris Els agricultors i ramaders que durant l’any precedent...

Canvis en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola

El Ministeri d’Agricultura ha publicat un Reial decret pel qual s’estableix la normativa per caracteritzar la maquinària agrícola i per a regular les condicions bàsiques per a la inscripció d’aquesta maquinària en els registres oficials de maquinària agrícola (ROMA). La nova...