Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Funcionament de l’oficina de LANDGEST

 

Notícies destacades

 

Ajut a la collita en verd a Catalunya

La gestió del paquet de mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, publicades el passat 10 de juny, correspon al Govern de l’Estat. Això inclou la...

Mesures de suport al sector de la vinya i el vi

El Govern de l’Estat ha aprovat un paquet de mesures extraordinàries per al sector del vi amb l’objectiu de tractar de pal·liar la difícil situació per la qual travessa aquest sector a causa de la crisi sanitària de l’Covid-19. Les...

Pla RENOVE de maquinària agrícola 2020

Fins al 15 de setembre de 2020 es podran presentar sol·licituds de les ajudes directes per a la compra de maquinària nova amb càrrec al Pla Renove 2020. En aquesta convocatòria s’han diferenciat dues línies d’ajuts: una per a tractors,...

Mesures per afrontar la situació dels preus agraris

Als contractes de productes alimentaris s’haurà d’indicar obligatòriament que el preu pactat cobreix el cost efectiu de producció Davant la crisis del sector agrari i de les recents protestes exigint al Govern solucions a la greu situació del camp, el...

Aprovada la Llei de la vitivinicultura

El Ple del Parlament del passat 11 de febrer va aprovar amb els vots de la majoria de grups parlamentaris i l’abstenció de la CUP, la Llei vitivinícola de Catalunya. La Llei es divideix en vuit títols. El títol I...

Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha disposat la inscripció i publicació en el DOGC del Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, signat el passat juliol de 2018 entre les parts negociadores. Algunes dels acords...

Ajuts a les explotacions afectades pels aiguats del 2019 o temporal Glòria

El Departament d’Agricultura ha publicat les bases dels ajuts per la recuperació del potencial productiu de les finques de les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020. Les sol·licituds es podran...

Canvis en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola

El Ministeri d’Agricultura ha publicat un Reial decret pel qual s’estableix la normativa per caracteritzar la maquinària agrícola i per a regular les condicions bàsiques per a la inscripció d’aquesta maquinària en els registres oficials de maquinària agrícola (ROMA). La nova...

Devolució parcial de l’impost sobre el gasoil

A partir de l’1 d’abril ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les compres de gasoil «B» o agrícola durant l’any 2019. Beneficiaris Els agricultors i ramaders que durant l’any precedent...