Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Notícies destacades

 

DUN 2020. Identificació del cap de l’explotació

Com a novetat de la DUN 2020 caldrà informar de dades estadístiques relatives al de l’explotació, com ara el percentatge d’ocupació a l’explotació, l’any d’inici, formació i cursos de perfeccionament dels darrers 12 mesos. És una informació que no afecta...

Ajuts del Pla de reestructuració de la vinya

 L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya es tramita mitjançant la DUN i haurà de quedar presentada com a molt tard el 27 de març de 2020. Accions amb dret a ajut Les actuacions sol·licitades poder ser anuals o...

Campanya de la DUN 2020

La declaració única agrària (DUN2020) és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica...

Ajuts destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat

La venda de proximitat s’identifica amb un logotip identificatiu, aplicat en diverses modalitats segons la casuística de cada cas. Amb aquest ajut es vol fomentar la promoció feta mitjançant iniciatives privades existents al territori per tal que la venda de...

Mesures per afrontar la situació dels preus agraris

Als contractes de productes alimentaris s’haurà d’indicar obligatòriament que el preu pactat cobreix el cost efectiu de producció Davant la crisis del sector agrari i de les recents protestes exigint al Govern solucions a la greu situació del camp, el...

Aprovada la Llei de la vitivinicultura

El Ple del Parlament del passat 11 de febrer va aprovar amb els vots de la majoria de grups parlamentaris i l’abstenció de la CUP, la Llei vitivinícola de Catalunya. La Llei es divideix en vuit títols. El títol I...

Informació pública de revisió de zones vulnerables

Fins el març de 2020 es podrà consultar i presentar al·legacions a la informació pública del projecte de la nova declaració de zones vulnerables per contaminació per nitrats. A partir del seguiment efectuat durant els darrers anys per l’Agència Catalana de...

Apilaments temporals de fems

Els apilaments  temporals de fems es permeten dins de l’explotació agrícola per fer el repartiment i aplicació posterior als recintes, i aquests han de complir les següents condicions: Que el fem tingui almenys un 20% de matèria seca i una...

Actualització de les rendes dels contractes de conreu

La secció dedicada a arrendaments rústics del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, estableix, entre altres conceptes, els drets i obligacions de les parts, la durada mínima dels contractes (7 anys) o les condicions per a la resolució del...