Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Notícies destacades

 

Ampliació del termini de presentació de la DAN

S’amplia el termini de presentació de la declaració anual de nitrogen (DAN) fins el 14 de febrer de 2020. Els titulars d’explotacions obligades a la presentació de la DAN 2019 són: Titulars d’explotacions agrícoles: 1 ha, en zona vulnerable (ZV),...

Convocatòria dels ajuts associats al contracte global d’explotació

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2019, amb una dotació pressupostària de fins a 64 milions d’euros. El termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts és el mateix de la...

Pla RENOVE de maquinària agrícola pel 2019

Fins al 15 de setembre de 2019 es podran presentar sol·licituds per sol·licitar les ajudes directes per a la compra de maquinària amb càrrec al Pla Renove 2019, que en aquesta convocatòria compta amb un pressupost total de 5 milions...

Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha disposat la inscripció i publicació en el DOGC del Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, signat el passat juliol de 2018 entre les parts negociadores. Algunes dels acords...

Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021

Nou Pla de seguretat alimentària de Catalunya El Govern ha aprovat el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021, que té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la...

Nova declaració obligatòria al sector vitivinícola

Mitjançant un Reial Decret publicat pel Ministeri d’Agricultura,Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) s’actualitzen les normes existents en matèria de declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i se n’afegeixen de noves amb l’objecte de millorar el seguiment de l’evolució del mercat...

Regulació de la recollida i comercialització de caça silvestre

La Generalitat, prenent de referència altres legislacions sobre la matèria, ha publicat unes normes que regulen la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum humà. Amb aquesta normativa es vol fomentar la comercialització...

Aplicació al sòl de les dejeccions ramaderes

En relació al compromís de compliment de la condicionalitat exigit als ajuts directes i determinats ajuts de desenvolupament rural, a partir de l’any 2019 s’han introduït canvis relatius al compliment de les normes en matèria de bones condicions agràries i...

Mapa de cultius de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa s’ha elaborat combinant les dades de la darrera Declaració única agrària (DUN), la de l’any 2017, amb...