Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Funcionament de l’oficina de LANDGEST

 

Notícies destacades

 

Ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles afectades pel míldiu

Termini de presentació fins el 19 d’octubre de 2020 Objecte Compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021, com a conseqüència de les condicions meteorològiques, que van causar una proliferació del míldiu de la vinya, causant...

Ajuts per a l’adquisició conductímetres per cisternes o basses de purins

Cisterna Gili El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 d’octubre de 2020 Objecte Els ajuts tenen per objecte millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins generats a les explotacions ramaderes de Catalunya mitjançant alguna de les actuacions...

Ajut a la collita en verd a Catalunya

La gestió del paquet de mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, publicades el passat 10 de juny, correspon al Govern de l’Estat. Això inclou la...

Ajuts destinats a petits escorxadors

Objecte La millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors d’ungulats domèstics mitjançant les línies d’actuació següents: Línia 1 Inversions consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipament o obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions...

Ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat

  Ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn, les empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn i...

Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Els productors agroalimentaris afectats pel tancament i aturada dels seus canals habituals de comercialització, que facin donacions als Bancs d’Aliments de Catalunya, podran gaudir d’un ajut per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de...

Oberta la convocatòria dels ajuts LEADER

Els ajuts estan convocats amb una dotació inicial de més de 7,5 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2020. Objecte Ajuts destinats a la incentivació d’actuacions que fomentin el desenvolupament local, en...

Canvis en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola

El Ministeri d’Agricultura ha publicat un Reial decret pel qual s’estableix la normativa per caracteritzar la maquinària agrícola i per a regular les condicions bàsiques per a la inscripció d’aquesta maquinària en els registres oficials de maquinària agrícola (ROMA). La nova...

Devolució parcial de l’impost sobre el gasoil

A partir de l’1 d’abril ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les compres de gasoil «B» o agrícola durant l’any 2019. Beneficiaris Els agricultors i ramaders que durant l’any precedent...