Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Funcionament de l’oficina de LANDGEST

 

Notícies destacades

 

Ajudes destinades a explotacions ovines i caprines

El Ministeri d’Agricultura ha articulat un procediment per a la concessió de subvencions estatals destinades a explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització com a conseqüència de l’estat d’alarma pel COVID-19. L’ajut consisteix en un complement de l’ajut associat...

Mesures excepcionals de suport al sector de la vinya i el vi

Durant aquests dies ha arribat a mans del sector un esborrany de Reial decret pel que s’adopten mesures en el sector del vi per fer front a la crisis causada per la pandèmia del COVID-19. En termes generals, es proposen...

Modificació de les mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya

Degut a l’experiència adquirida en aquests darrers anys en la prevenció i lluita contra aquesta plaga el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ordenat una modificació de les mesures de lluita obligatòries i de les mesures fitosanitàries addicionals contra...

Ajuts destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat

La venda de proximitat s’identifica amb un logotip identificatiu, aplicat en diverses modalitats segons la casuística de cada cas. Amb aquest ajut es vol fomentar la promoció feta mitjançant iniciatives privades existents al territori per tal que la venda de...

Mesures per afrontar la situació dels preus agraris

Als contractes de productes alimentaris s’haurà d’indicar obligatòriament que el preu pactat cobreix el cost efectiu de producció Davant la crisis del sector agrari i de les recents protestes exigint al Govern solucions a la greu situació del camp, el...

Aprovada la Llei de la vitivinicultura

El Ple del Parlament del passat 11 de febrer va aprovar amb els vots de la majoria de grups parlamentaris i l’abstenció de la CUP, la Llei vitivinícola de Catalunya. La Llei es divideix en vuit títols. El títol I...

Canvis en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola

El Ministeri d’Agricultura ha publicat un Reial decret pel qual s’estableix la normativa per caracteritzar la maquinària agrícola i per a regular les condicions bàsiques per a la inscripció d’aquesta maquinària en els registres oficials de maquinària agrícola (ROMA). La nova...

Devolució parcial de l’impost sobre el gasoil

A partir de l’1 d’abril ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les compres de gasoil «B» o agrícola durant l’any 2019. Beneficiaris Els agricultors i ramaders que durant l’any precedent...

Informació pública de revisió de zones vulnerables

Fins el març de 2020 es podrà consultar i presentar al·legacions a la informació pública del projecte de la nova declaració de zones vulnerables per contaminació per nitrats. A partir del seguiment efectuat durant els darrers anys per l’Agència Catalana de...