Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Campanya de la DUN 2019

La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles...

Sol·licituds de noves plantacions de vinya

El Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació (MAPA) ha publicat la resolució relativa a l’aplicació del mecanisme de salvaguarda que habilita la concessió de noves autoritzacions per a la plantació de vinya per a a la campanya 2019. La superfície autoritzada per...

Accés a les noves autoritzacions de plantació de vinya

El Ministeri d’Agricultura ha publicat un Reial Decret que actualitza una part de la normativa de regulació del potencial vitícola, bàsicament referides al polèmic sistema d’accés a les noves autoritzacions de plantació, establert d’acord amb el mecanisme de salvaguarda previst...

Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha disposat la inscripció i publicació en el DOGC del Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, signat el passat juliol de 2018 entre les parts negociadores. Algunes dels acords...

Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021

Nou Pla de seguretat alimentària de Catalunya El Govern ha aprovat el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021, que té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la...

Nova declaració obligatòria al sector vitivinícola

Mitjançant un Reial Decret publicat pel Ministeri d’Agricultura,Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) s’actualitzen les normes existents en matèria de declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i se n’afegeixen de noves amb l’objecte de millorar el seguiment de l’evolució del mercat...

Regulació de la recollida i comercialització de caça silvestre

La Generalitat, prenent de referència altres legislacions sobre la matèria, ha publicat unes normes que regulen la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum humà. Amb aquesta normativa es vol fomentar la comercialització...

Aplicació al sòl de les dejeccions ramaderes

En relació al compromís de compliment de la condicionalitat exigit als ajuts directes i determinats ajuts de desenvolupament rural, a partir de l’any 2019 s’han introduït canvis relatius al compliment de les normes en matèria de bones condicions agràries i...

Mapa de cultius de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa s’ha elaborat combinant les dades de la darrera Declaració única agrària (DUN), la de l’any 2017, amb...

Les claus de la nova PAC

Arran de l’entrada en vigor de la nova Política Agrària Comuna (PAC), l’any 2015 serà clau per entendre el funcionament del règim de Pagament Únic.

butlleti galderic Landgest Enginyers

Galderic

Butlletí electrònic informatiu de LANDGEST enginyers per mantenir-te al corrent de les darreres novetats

Veure butlletins