Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Nova oficina de LANDGEST

Notícies destacades

 

Campanya de la DUN 2021

La declaració única agrària (DUN2021) és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica...

Ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic

Aquesta nova disposició entrarà en vigor l’1 de gener de 2022 La nova disposició té per objecte l’harmonització dels criteris i condicions específiques per expedir autoritzacions relatives a l’ús de material de reproducció vegetal no ecològic quan no es disposa...

Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

La sol·licitud d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya es tramita mitjançant la DUN 2021 i haurà de quedar presentada com a molt tard el 27 de març. Principals novetats 2021 Cal destacar que l’accions d’anivellament, despedregat i...

Convocats els premis PITA i Rural Apps 2021

El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el 15 d’abril (inclòs). S’ha publicat al DOGC les convocatòries de la VIII edició del Premi Ruralapps i  la XX edició del Premi PITA per  a l’any 2021 . Rural Apps El...

Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya

El Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 2021-2026 va ser aprovat pel Consell el 14 de desembre de 2020 i ha d’assentar les bases del Pacte nacional per la política alimentària de Catalunya. Objectiu Articular un sistema alimentari integral, sostenible,...

Ajuts per a la utilització del most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos

La substitució del sucre per most concentrat rectificat (MCR) procedent de zones geogràficament més properes al lloc d’elaboració del vi escumós de qualitat representaria una millora mediambiental molt important, en la línia del foment de la bioeconomia circular i d’una...

Canvis en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola

El Ministeri d’Agricultura ha publicat un Reial decret pel qual s’estableix la normativa per caracteritzar la maquinària agrícola i per a regular les condicions bàsiques per a la inscripció d’aquesta maquinària en els registres oficials de maquinària agrícola (ROMA). La nova...

Devolució parcial de l’impost sobre el gasoil

A partir de l’1 d’abril ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les compres de gasoil «B» o agrícola durant l’any 2019. Beneficiaris Els agricultors i ramaders que durant l’any precedent...

Apilaments temporals de fems

Els apilaments  temporals de fems es permeten dins de l’explotació agrícola per fer el repartiment i aplicació posterior als recintes, i aquests han de complir les següents condicions: Que el fem tingui almenys un 20% de matèria seca i una...