Accions realitzades amb mitjans propis en els Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

06/11/2016

palsQuan queden pocs dies per a la finalització del termini (15 de novembre) de presentació dels Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya (PRRV) que s’hagin de desenvolupar a partir de la present campanya 2016/2017, el DARP ha informat sobre l’eliminació de la figura de les contribucions en espècie de les mesures subvencionables. En altres paraules, s’elimina la possibilitat de realitzar determinades accions incloses als plans, com ara l’arrencada, la preparació del sòl o la plantació, entre altres, que es realitzin amb mitjans propis.

Això vol dir que només podran rebre ajut les accions realitzades per contractació externa, les quals hauran d’anar acompanyades de la corresponent factura del proveïdor del servei.

Aquesta modificació està inclosa a l’esborrany d’un nou Reial Decret que actualitza la normativa estatal en matèria de potencial vitícola, el qual encara està pendent de publicar.

Les contribucions en espècie per als PRRV no estan prohibides per la normativa comunitària, de fet les contribucions en espècie en forma de provisió de treball que no hagi estat objecte de cap pagament en efectiu justificat amb factures o documents de valor probatori equivalent podran optar a ajuda, tal com contempla el Reglament (UE) núm 1308/2013.

Més informació sobre els ajuts dels Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya, aquí.