Convocatòria dels ajuts associats al contracte global d’explotació

12/04/2019

El ha convocat els ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2019, amb una dotació pressupostària de fins a 64 milions d’euros. El termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts és el mateix de la DUN, el…

Seguir llegint

Pla RENOVE de maquinària agrícola pel 2019

12/04/2019

Fins al 15 de setembre de 2019 es podran presentar sol·licituds per sol·licitar les ajudes directes per a la compra de maquinària amb càrrec al Pla Renove 2019, que en aquesta convocatòria compta amb un pressupost total de 5 milions…

Seguir llegint

Campanya de la DUN 2019

16/01/2019

La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica (, incloses aquelles…

Seguir llegint

Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari

15/01/2019

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha disposat la inscripció i publicació en el DOGC del Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, signat el passat juliol de 2018 entre les parts negociadores. Algunes dels acords…

Seguir llegint
Font: wikipedia.org

Regulació de la recollida i comercialització de caça silvestre

13/01/2019

La Generalitat, prenent de referència altres legislacions sobre la matèria, ha publicat unes normes que regulen la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum humà. Amb aquesta normativa es vol fomentar la comercialització…

Seguir llegint

Sol·licituds de noves plantacions de vinya

07/01/2019

El Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació (MAPA) ha publicat la resolució relativa a l’aplicació del mecanisme de salvaguarda que habilita la concessió de noves autoritzacions per a la plantació de vinya per a a la campanya 2019. La superfície autoritzada per…

Seguir llegint

Aplicació al sòl de les dejeccions ramaderes

02/01/2019

En relació al compromís de compliment de la condicionalitat exigit als ajuts directes i determinats ajuts de desenvolupament rural, a partir de l’any 2019 s’han introduït canvis relatius al compliment de les normes en matèria de bones condicions agràries i…

Seguir llegint

Mapa de cultius de Catalunya

07/02/2018

El (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa s’ha elaborat combinant les dades de la darrera Declaració única agrària (DUN), la de l’any 2017, amb dades del . Com les dades…

Seguir llegint

Accés a les noves autoritzacions de plantació de vinya

23/08/2017

El ha publicat un Reial Decret que actualitza una part de la normativa de regulació del potencial vitícola, bàsicament referides al polèmic sistema d’accés a les noves autoritzacions de plantació, establert d’acord amb el mecanisme de salvaguarda previst a la…

Seguir llegint

Canvis en el funcionament de la targeta vitícola

23/08/2017

A partir de la campanya vitícola 2017, la targeta vitícola passarà a ser virtual, és a dir, desapareix la targeta física amb banda magnètica. La targeta vitícola és el document que acredita el viticultor a fer entrega de la producció…

Seguir llegint