Mapa de cultius de Catalunya

07/02/2018

El (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa s’ha elaborat combinant les dades de la darrera Declaració única agrària (DUN), la de l’any 2017, amb dades del . Com les dades…

Seguir llegint

Campanya de la DUN 2018

07/02/2018

S’inicia la campanya de presentació de la Declaració Única Agrària (DUN) de l’any 2018. La DUN consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya, en la què s’ha d’incloure la totalitat…

Seguir llegint

Sol·licituds de noves plantacions de vinya

29/12/2017

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) ha publicat la resolució relativa a l’aplicació del mecanisme de salvaguarda que habilita la concessió de noves autoritzacions per a la plantació de vinya per al l’any 2018. La superfície…

Seguir llegint

Novetats en la declaració dels ajuts de la PAC per a la campanya 2018

14/11/2017

A continuació us avancem les principals novetats sobre les normes  de campanya a tenir en compte  en la declaració dels ajuts de la PAC que es tramitaran mitjançant la DUN de l’any 2018. Les principals novetats afecten al control de…

Seguir llegint

Ajuts als plans de reestructuració de la vinya

19/10/2017

S’obre de nou una nova campanya d’ajuts als Plans de Reestructuració i reconversió de la Vinya. El termini per sol·licitar l’admissió als plans de la campanya 2017-2018 finalitzarà el proper 20 de novembre de 2017. Els interessats a formar part del pla…

Seguir llegint

Accés a les noves autoritzacions de plantació de vinya

23/08/2017

El ha publicat un Reial Decret que actualitza una part de la normativa de regulació del potencial vitícola, bàsicament referides al polèmic sistema d’accés a les noves autoritzacions de plantació, establert d’acord amb el mecanisme de salvaguarda previst a la…

Seguir llegint

Canvis en el funcionament de la targeta vitícola

23/08/2017

A partir de la present campanya vitícola, la targeta vitícola passarà a ser virtual, és a dir, desapareix la targeta física amb banda magnètica. La targeta vitícola és el document que acredita el viticultor a fer entrega de la producció…

Seguir llegint

Actualització de les taxes corresponents als procediments tramitats al DARP

22/07/2017

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2017, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del…

Seguir llegint

Comunicació de les noves autoritzacions de plantació de vinya

22/07/2017

El ha informat a les comunitats autònomes del repartiment de les superfícies de noves plantacions de vinya que s’autoritzaran amb càrrec a la present campanya 2017. Per la seva banda, les CCAA tenen de termini fins l’1 d’agost de 2017…

Seguir llegint

Reducció de l’índex de rendiment net d’activitats agrícoles i ramaderes per al període impositiu 2016

24/05/2017

Es redueixen per al període impositiu 2016 els índexs de rendiments net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals. En relació al termini per a la declaració…

Seguir llegint