Ajuts als sector forestal

10/05/2021

S’ha obert la convocatòria d’ajuts per la redacció i revisió d’instruments d’Ordenació Forestal (PTGMF, PSGF i PTGMFc) en finques de titularitat privada, per l’any 2021 Terminis Presentació de sol·licituds: fins el 31 de maig de 2021. Finalització de les actuacions:…

Seguir llegint

Nova disposició sobre productes fitosanitaris

10/05/2021

Publicat un nou Real Decret que regula les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris.   Les noves disposicions tenen efectes sobre es usos professionals y  les empreses de serveis. Objecte i contingut…

Seguir llegint

Campanya de la DUN 2021

27/04/2021

La declaració única agrària (DUN2021) és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica…

Seguir llegint

Relació de màquines i equips agrícoles subvencionables en contracte global d’explotació

26/04/2021

Ajut a la competitivitat de les explotacions Equips per al treball del sòl: Subsoladors vibradors Grades per al desherbatge mecànic Màquines combinades per al treball del sòl Equips per al conreu entre línies per al desherbatge mecànic. Altres equips per…

Seguir llegint

Ajut de Mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries

14/04/2021

L’import d’ajut serà del 75 % i màxim del 85% de la inversió, segons increments aplicables (màxim 320.000,00 euros per explotació) Millora eficiència i consum energètic Inversions per a  la millora i reestructuració de béns immobles per fer-los més eficients…

Seguir llegint

Ajuts associats al Contracte Global d’Explotació 2021

08/04/2021

S’incrementen els ajuts de competitivitat. El Departament d’Agricultura ha publicat les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a l’any 2021 El CGE és el resultat d’integrar en un únic tràmit els ajuts adreçats…

Seguir llegint

Devolució parcial de l’impost sobre el gasoil

01/04/2021

A partir de l’1 d’abril ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les compres de gasoil «B» o agrícola durant l’any 2020. Beneficiaris Els agricultors i ramaders que durant l’any precedent…

Seguir llegint

Canvis en la gestió de les autoritzacions de plantació de vinya

31/03/2021

Autoritzacions de noves plantacions i replantacions que caduquen el 2020 En l’actual règim d’autoritzacions de plantació de vinya, les autoritzacions de plantació només són vàlides durant un període de tres anys a partir de la data en que van ser…

Seguir llegint

Ajuts al sector del llúpol

18/03/2021

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de març de 2021. Objecte La concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’establiment de noves plantacions de llúpol i la reconversió i millora de les plantacions existents…

Seguir llegint

Actualització del cens ramader

24/02/2021

Termini de presentació finalitza el 28 de febrer de 2021 Les normatives sectorials de les diferents especies així com el Decret 40/2014 d’ordenació de les explotacions ramaderes estableix l’obligatorietat del titular de l’explotació ramadera de declarar el cens dels animals presents en…

Seguir llegint