Ajuts a les ADF

23/02/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà el que indiqui la convocatòria corresponent Objecte El foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF). Beneficiaris Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les agrupacions de defensa forestal. Tipus i quantia…

Seguir llegint

Ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic

23/02/2021

Aquesta nova disposició entrarà en vigor l’1 de gener de 2022 La nova disposició té per objecte l’harmonització dels criteris i condicions específiques per expedir autoritzacions relatives a l’ús de material de reproducció vegetal no ecològic quan no es disposa…

Seguir llegint

Declaració de danys provocats per la tempesta Filomena

17/02/2021

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat a disposició un document de declaració de responsabilitat per fer inventari dels danys causats a les oliveres per la tempesta Filomena ocorreguda el passat mes de gener de 2021. No s’ha…

Seguir llegint

Convocats els premis PITA i Rural Apps 2021

16/02/2021

El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el 15 d’abril (inclòs). S’ha publicat al DOGC les convocatòries de la VIII edició del Premi Ruralapps i  la XX edició del Premi PITA per  a l’any 2021 . Rural Apps El…

Seguir llegint

Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya

11/02/2021

El Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 2021-2026 va ser aprovat pel Consell el 14 de desembre de 2020 i ha d’assentar les bases del Pacte nacional per la política alimentària de Catalunya. Objectiu Articular un sistema alimentari integral, sostenible,…

Seguir llegint

Ajuts per a la utilització del most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos

11/02/2021

La substitució del sucre per most concentrat rectificat (MCR) procedent de zones geogràficament més properes al lloc d’elaboració del vi escumós de qualitat representaria una millora mediambiental molt important, en la línia del foment de la bioeconomia circular i d’una…

Seguir llegint

Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

04/02/2021

La sol·licitud d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya es tramita mitjançant la DUN 2021 i haurà de quedar presentada com a molt tard el 26 de març. Principals novetats 2021 Cal destacar que l’accions d’anivellament, despedregat i…

Seguir llegint

FotoDUN

01/02/2021

FotoDUN és una app mòbil per enviar fotografies geoetiquetades com a suport a les declaracions mitjançant la DUN. Les fotografies geoetiquetades són un element de suport al control i fins i tot una prova del mateix en casos de sol·licitud…

Seguir llegint

Autoritzacions de nova plantació de vinya

08/01/2021

El passat 28 de desembre es va publicar la Resolució de 16 de desembre de 2020 de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, per la que es fixa per l’any 2021, la superfície que es podrà concedir per…

Seguir llegint

Declaració anual de nitrogen (DAN)

05/01/2021

La declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats (DAN) és una declaració relativa a l’origen i el destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats corresponents al període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior…

Seguir llegint