Comunicació de les noves autoritzacions de plantació de vinya

22/07/2017

El ha informat a les comunitats autònomes del repartiment de les superfícies de noves plantacions de vinya que s’autoritzaran amb càrrec a la present campanya 2017. Per la seva banda, les CCAA tenen de termini fins l’1 d’agost de 2017…

Seguir llegint

Reducció de l’índex de rendiment net d’activitats agrícoles i ramaderes per al període impositiu 2016

24/05/2017

Es redueixen per al període impositiu 2016 els índexs de rendiments net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals. En relació al termini per a la declaració…

Seguir llegint

Protocol de prevenció de la “Xylella fastidiosa” a Catalunya

29/03/2017

El Departament d’Agricultura, ha posat en marxa, d’acord amb el sector, un protocol de prevenció de la Xylella fastidiosa a Catalunya. Aquest protocol té l’objectiu de resumir en un document, els procediments d’actuació per a la prevenció de l’entrada a…

Seguir llegint

La Comissió llança una consulta sobre la modernització i simplificació de la política agrícola comuna (PAC)

29/03/2017

La Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, l’organisme de la Comissió Europea responsable de la política de la UE sobre l’agricultura i el desenvolupament rural,ha posat en marxa una consulta pública sobre la modernització i simplificació de la Política Agrícola…

Seguir llegint

Ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries

29/03/2017

Fins a la finalització del termini de presentació de la DUN 2017 es poden sol·licitar els ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries. Aquests ajuts estan vinculats al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya pel període…

Seguir llegint

Campanya d’assegurança agrària collita 2017

27/02/2017

Us comuniquem que ja estan oberts els períodes de contractació de les línies d’assegurança específiques pels conreus de vinya, olivera i conreus herbacis extensius per les modalitats de primavera “P”: Raïm vinificació Explotació olivera Conreus herbacis extensius El termini de…

Seguir llegint

Informe sobre els Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

21/02/2017

El MAPAMA ha publicat un informe que analitza l’aplicació de la mesura de reestructuració i reconversió de la vinya en el conjunt de l’Estat durant l’any 2016. Aquesta mesura denominada ajut als Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya…

Seguir llegint

El Registre Vitivinícola de Catalunya

07/02/2017

El Registre vitivinícola de Catalunya (RVC) té com a finalitat el control del potencial de producció vitivinícola de Catalunya a més de disposar, de forma permanent i actualitzada, de tota la informació necessària per a la simplificació de les gestions…

Seguir llegint

Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021

04/12/2016

Nou Pla de seguretat alimentària de Catalunya El Govern ha aprovat el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021, que té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la…

Seguir llegint

Imports definitius per al règim de pagament bàsic

07/11/2016

El ha publicat els imports definitius per al règim de pagament bàsic a Espanya, una vegada ja ha finalitzat el període de presentació de sol·licituds de pagaments directes de la campanya 2015 i tancada l’assignació inicial definitiva dels nous drets…

Seguir llegint