Nova oficina de LANDGEST enginyers

25/03/2020

Us comuniquem que LANDGEST enginyers ha traslladat la seva oficina de Vilafranca del Penedès a una nova ubicació. La nova oficina està localitzada als baixos d’un edifici de nova planta, en un espai més ampli i còmode per treballar i atendre als…

Seguir llegint

Mesures per afrontar la situació dels preus agraris

01/03/2020

Als contractes de productes alimentaris s’haurà d’indicar obligatòriament que el preu pactat cobreix el cost efectiu de producció Davant la crisis del sector agrari i de les recents protestes exigint al Govern solucions a la greu situació del camp, el…

Seguir llegint

Millora de la fiscalitat dels joves agricultors

01/03/2020

El Reial Decret 5/2020, de mesures urgents en matèria d’agricultura i alimentació estableix altres modificacions legislatives d’interès. Entre elles, una que afecta la fiscalitat dels ajuts destinats als joves agricultors. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2020,…

Seguir llegint

Apilaments temporals de fems

21/02/2020

Els apilaments  temporals de fems es permeten dins de l’explotació agrícola per fer el repartiment i aplicació posterior als recintes, i aquests han de complir les següents condicions: Que el fem tingui almenys un 20% de matèria seca i una…

Seguir llegint

Conversió de drets en autoritzacions de plantació de vinya

21/02/2020

Els drets de plantació concedits en virtut d’arrencades realitzades fins l’any 2015 s’han convertir en autoritzacions per a la plantació de vinya. La conversió l’ha de sol·licitar el titular del dret -no és farà d’ofici- entre el 15 de setembre…

Seguir llegint

Declaració Anual de Nitrogen (DAN)

02/02/2020

La Declaració anual  de Nitrogen és una declaració en la qual es resumeix l’origen i el destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats en el període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior i el 31 d’agost de…

Seguir llegint

Ampliació del termini de presentació de la DAN

10/01/2020

S’amplia el termini de presentació de la declaració anual de nitrogen (DAN) fins el 14 de febrer de 2020. Els titulars d’explotacions obligades a la presentació de la DAN 2019 són: Titulars d’explotacions agrícoles: 1 ha, en zona vulnerable (ZV),…

Seguir llegint

Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari

15/01/2019

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha disposat la inscripció i publicació en el DOGC del Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, signat el passat juliol de 2018 entre les parts negociadores. Algunes dels acords…

Seguir llegint

Mapa de cultius de Catalunya

07/02/2018

El (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa s’ha elaborat combinant les dades de la darrera Declaració única agrària (DUN), la de l’any 2017, amb dades del . Com les dades…

Seguir llegint

El Registre Vitivinícola de Catalunya

07/02/2017

El Registre vitivinícola de Catalunya (RVC) té com a finalitat el control del potencial de producció vitivinícola de Catalunya a més de disposar, de forma permanent i actualitzada, de tota la informació necessària per a la simplificació de les gestions…

Seguir llegint