Guies pràctiques de la PAC

15/02/2015

El proper 1 de març s’obre el període de presentació de la DUN. Aquest any serà d’aplicació la nova PAC, què comporta canvis substancials en el model d’ajuts, principalment els anomenats pagaments directes. Per ajudar a la comprensió de les…

Seguir llegint

Ajuts de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països

04/02/2015

S’ha obert una nova convocatòria d’ajuts fins al 50 % de la mesura d’informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vinícoles per a la campanya 2015-2016. Els ajuts de promoció de productes vinícoles en els mercats de…

Seguir llegint

Les claus de la nova PAC

15/11/2014

Arran de l’entrada en vigor de la nova Política Agrària Comuna (PAC), l’any 2015 serà clau per entendre el funcionament del règim de Pagament Únic. Les explotacions beneficiàries dels ajuts de la PAC hauran de donar compliment a diversos aspectes…

Seguir llegint

Gestió Integrada de Plagues (GIP)

01/11/2014

Definició La Producció Integrada de Plagues (GIP) es defineix com l’aplicació racional d’una combinació de mesures biològiques, biotecnològiques, químiques, de cultiu o de selecció de vegetals de manera que la utilització de productes fitosanitaris químics es limiti al mínim necessari…

Seguir llegint

Mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius als vegetals

09/10/2014

En l’àmbit de les seves competències, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha decretat l’establiment de mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals. Aquestes mesures es…

Seguir llegint