Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

07/11/2020

Molt important: El termini s’inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

Finalitat

Davant d’uns efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 que s’estan allargant en el temps i que es manifesten amb una gran intensitat, es considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Per això s’ha aprovat un ajut extraordinari per tal d’afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant.

Beneficiaris

Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física, microempreses o sòcies  de cooperatives de treball associat.

Requisits

  • Domicili fiscal a Catalunya.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar els 13.125 €.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 35.000 €.

Quantia de l’ajut

Pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

Presentació de sol·licituds

La presentació només es podrà fer telemàticament.

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil.

El termini s’inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.