Ajuts al sector del llúpol

18/03/2021

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de març de 2021.

Objecte

La concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’establiment de noves plantacions de llúpol i la reconversió i millora de les plantacions existents i l’adquisició de maquinària específica per a la mecanització de l’ cultiu, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2021.

Beneficiaris

Titulars d’una explotació agrària inscrita en el Registre General de Producció Agrícola (REGEPA), amb experiència en l’àmbit de l’activitat agrària o que comptin amb el nivell de capacitació professional suficient.

Inversions

Podran ser objecte de subvenció les inversions necessàries per a la instal·lació i/o la millora de noves plantacions de llúpol que comprenguin una o diverses de les següents activitats:

  • L’adquisició de material vegetal i/o les inversions realitzades per les persones productores dirigides a la reconversió varietal de les superfícies plantades de llúpol amb vista a millorar la qualitat del llúpol, la seva adaptació al canvi climàtic i la seva rendibilitat.
  • La compra i instal·lació de les estructures de suport i guiatge del cultiu, incloent substitució de pals en superfícies reconvertides amb varietats, que, pel seu port i pes durant el període vegetatiu i desenvolupament, aconsellen estructures més robustes que l’existent.
  • La implantació de sistemes de reg més eficients com el reg per degoteig o regs mediambientalment més sostenibles (com el reg solar).

Sol·licituds

La presentació de sol·licituds es farà de forma telemàtica fins el 31 de març de 2021, inclòs.

 

Més informació

Resolució ARP/756/2021, de 12 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l’establiment de noves plantacions de llúpol i reconversió i millora de les existents, i per a l’adquisició de maquinària específica per al sector del llúpol per a l’any 2021.

Reial decret 284/2019, de 22 d’abril, estableix les disposicions d’aplicació de la reglamentació de la Unió Europea en el sector del llúpol, i aprova les bases reguladores per a la concessió d’ajudes estatals de minimis destinades a aquest sector.