Ajuts associats al Contracte Global d’Explotació 2021

08/04/2021

S’incrementen els ajuts de competitivitat.

El Departament d’Agricultura ha publicat les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a l’any 2021

El CGE és el resultat d’integrar en un únic tràmit els ajuts adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural.

L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, les persones titulars d’explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats a CGE assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests ajuts.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts és el mateix de la DUN, el qual està previst que finalitzi el 30 d’abril de 2021.

Línies d’ajut convocades

Competitivitat

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores

La prima base de l’ajut s’estableix igual per a totes les persones beneficiàries amb un import de 22.000 euros, incrementables fins a 70.000 euros.

Ajuts per fomentar la creació d’empreses agràries per part de persones joves, sempre que accedeixin per primera vegada a la titularitat d’una explotació agrària i que adquireixin la responsabilitat de la gestió de l’empresa de manera exclusiva en el cas d’instal·lació com a persona física, o com a soci o sòcia d’una persona jurídica.

L’objectiu d’aquest ajut és la creació d’explotacions viables mitjançant la instal·lació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients en explotacions amb característiques tecnicoeconòmiques adequades.

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries

L’import de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 40% incrementables fins al 80%.

Ajuts adreçats a millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries, i a promoure l’ús de tecnologies agrícoles innovadores o donar suport econòmic a les inversions adreçades a complir nous requisits imposats per normativa europea.

D’aquesta manera, es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, se’n facilita la reestructuració i la modernització, i s’incrementa la seva participació i orientació envers el mercat.

Relació de màquines i equips agrícoles subvencionables en contracte global d’explotació. Més.

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

L’import màxim de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 75% i fins el 85%.

Ajuts adreçats a promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, a fi d’aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitar el subministrament i la utilització de fonts d’energies renovables.

D’aquesta manera, es promouen les inversions que realitzen les explotacions agràries en aquests àmbits.

Relació de màquines i equips agrícoles subvencionables en contracte global d’explotació. Més.

Diversificació agrària

L’import màxim de la subvenció serà del 40% de la inversió.

Ajuts adreçats a promoure les possibilitats de rendes complementàries que reforcin la viabilitat de les explotacions agràries.

Es financen inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries amb l’objectiu de fomentar-ne el desenvolupament i la creació de llocs de treball, i d’incrementar les rendes dels agricultors i agricultores perquè mantinguin l’activitat agrària en el territori.

 

Més informació

Ordre ARP/69/2021, de 23 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació.

Resolució ARP/899/2021, de 26 de marçl, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2021