Ajuts destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat

17/03/2020

La venda de proximitat s’identifica amb un logotip identificatiu, aplicat en diverses modalitats segons la casuística de cada cas.

Amb aquest ajut es vol fomentar la promoció feta mitjançant iniciatives privades existents al territori per tal que la venda de proximitat sigui fàcilment identificada al punt de venda.

Els ajuts d’aquesta convocatòria tenen una dotació pressupostària d’un màxim de 228.000 euros.

Beneficiaris

Les Associacions, fundacions, federacions amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre, o cooperatives amb agrobotiga, que efectuïn venda de productes agroalimentaris de proximitat i que algun dels seus membres sigui titular d’una explotació agrària o agrupació de productors agraris i que estigui adherit a la venda de proximitat.

Despeses subvencionables

Activitats de promoció de la venda de proximitat

Aquestes activitats promocionals preveuen, entre d’altres, la participació a fires i certàmens, la concepció, disseny i edició de nous productes i d’imatge del punt de venda mitjançant elements promocionals del logotip de la venda de proximitat, la creació i el manteniment de suports digitals destinats a fomentar la venda de proximitat i la publicitat en els diferents mitjans de comunicació i/o en els punts de venda.

Contractació d’un dinamitzador

Les despeses de contractació d’una única persona dinamitzadora (amb caràcter laboral o de serveis) per a la promoció de la venda de proximitat.

El dinamitzador és l’agent d’intervenció que organitza, aglutina i coordina productors agroalimentaris, per tal de
motivar i animar dinàmiques associatives i/o col·laboratives que portin a la creació d’actuacions de promoció
del logotip identificatiu de la venda de proximitat.

Tipus i quantia de l’ajut

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per tota aquella acció de promoció de la venda de proximitat que inclogui el logotip identificatiu de la venda de proximitat.

L’import total de l’ajut rebut serà del 70% de la despesa, fins aun màxim de 30.000 euros per persona beneficiària.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de maig de 2019 i l’1 de setembre de 2020, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP com a màxim el 20 de setembre de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament fins el 27 de març de 2020, inclòs.

 

Més informació

Ordre ARP/5/2020, de 14 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya.

Resolució ARP/684/2020, de 28 de gener, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a 2019-2020 per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya.