Avaluació dels programes de suport al sector vitivinícola de la UE

13/10/2016

Un estudi de la Comissió Europea analitza, amb dades reals i xifres estimatives de despesa comunicades pels Estats membres, l’evolució del Programa de Suport 2014-2018 al sector vitivinícola de la Unió Europea.

L’estudi ofereix una visió de l’aplicació del Programa de Suport a cada Estat. Per exemple, Espanya és el primer país receptor d’aquests fons, seguida per Itàlia i França. Al conjunt de la UE, la mesura de Reestructuració i Reconversió de la Vinya absorbeix el 42% del pressupost, mentre que les mesures de Promoció i Inversió, s’hi destina el 19% del pressupost a cadascuna.

Pel que fa estrictament a la mesura de Reestructuració i Reconversió de la Vinya, la superfície executada i programada durant en el període 2014-2018 a Espanya ascendeix gairebé 100.000 hectàrees (25% de la UE), amb un pressupost de 410,5 milions d’euros (15% de la UE) i un nivell d’ajuda de 4.106 euros per hectàrea, el més baix entre tots els Estats membres.

Consulteu document original aquí.


Els programes nacionals de suportA photo by Thomas Schaefer. unsplash.com/photos/ApoYbda6_3Y

La reforma de la PAC aprovada el 2013 va enfocar les mesures i estratègies en el sector de la vinya i el vi mitjançant els programes nacionals de suport, a través dels quals cada Estat membre disposa d’un pressupost fix i un menú de mesures a escollir, què han de ser aplicades durant un període de cinc anys.

Les mesures admissibles, són les següents:

 • Promoció dins i fora de la UE.
 • Reestructuració i reconversió de les vinyes, incloent la replantació de vinyes per motius fitosanitaris.
 • Destil·lació de subproductes.
 • Inversions en  instal·lacions de transformació, infraestructura vinícola, estructures i instruments de comercialització.
 • Innovació per al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies.
 • Collita en verd.
 • Assegurances de collita.
 • Mutualitats per a la constitució de fons contra les fluctuacions del mercat.

En el cas d’España, el Programa de Suport 2014-2018 al sector vitivinícola, es va limitar a les següents mesures:

 • Promoció de vins, només en mercats de tercers països.
 • Reestructuració i reconversió de vinyes.
 • Destil·lació de subproductes.
 • Inversions.
 • Innovació.
 • Collita en verd, inclosa sense dotació financera, només en cas de desequilibri de mercat.

No s’han inclòs en el Programa espanyol les mesures de mutualitats i d’assegurances de collita. Les assegurances de collita no es van incloure per evitar incompatibilitats amb el sistema d’assegurances agràries espanyol. La mesura de mutualitats, segons el MAGRAMA, resulta poc atractiva ja que només es financen costos administratius i tampoc hi ha una tradició de mutualitats a Espanya.