Canvis en el funcionament de la targeta vitícola

23/08/2017

A partir de la campanya vitícola 2017, la targeta vitícola passarà a ser virtual, és a dir, desapareix la targeta física amb banda magnètica. La targeta vitícola és el document que acredita el viticultor a fer entrega de la producció de raïm amb destinació a la vinificació, procedent de les seves parcel·les que figuren inscrites al Registre vitivinícola de Catalunya (RVC).

targeta_viticolaAixí mateix, s’introdueixen canvis en la figura del “lliurador de collita”. Tenen la condició de “lliuradors de collita” les persones que fan lliuraments de verema al celler, ja sigui perquè són els titulars de la parcel·la, és a dir, han declarat la vinya a la seva declaració única agrària (DUN), o bé perquè disposen d’un contracte de parceria o de masoveria.

A efectes pràctics, a partir d’ara només podran ésser considerats com a “lliuradors de collita” la persona que ha declarat la parcel·la a la DUN o bé, en el cas de l’existència d’una relació de parceria o masoveria, el propietari o propietaris de la parcel·la i el parcer o masover.

 

Més informació

Ordre ARP/145/2017, de 5 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012.

Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012.