Declaració de danys provocats per la tempesta Filomena

17/02/2021

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat a disposició un document de declaració de responsabilitat per fer inventari dels danys causats a les oliveres per la tempesta Filomena ocorreguda el passat mes de gener de 2021.

No s’ha publicat encara l’ajut per compensar els danys produïts a les oliveres de les zones afectades, però està previst que només s’hi puguin acollir agricultors professionals.

La documentació s’haurà de presentar a les oficines del DARP, a més de realitzar fotografies georeferenciades de les finques afectades mitjançant foto DUN.

Font:Wikipedia

Font: wikipedia

Declaració responsable danys