DUN 2020. Identificació del cap de l’explotació

07/02/2020

Com a novetat de la DUN 2020 caldrà informar de dades estadístiques relatives al de l’explotació, com ara el percentatge d’ocupació a l’explotació, l’any d’inici, formació i cursos de perfeccionament dels darrers 12 mesos.

És una informació que no afecta la gestió de les sol·licituds d’ajut, però és obligat compliment d’acord amb la normativa comunitària.

Cap explotació