DUN 2020. Noves funcionalitats del SIGPAC

17/02/2020

 

El Sistema d’Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) permet identificar geogràficament les parcel·les declarades pels agricultors a efectes de la gestió i el control dels règims d’ajut establerts en el marc de la política agrícola comuna.

El SIGPAC és un mosaic d’ortofotos digitals sobre els quals es disposa una sèrie d’informació organitzada en capes partint de la informació cadastral. La unitat bàsica del sistema és el recinte SIGPAC, què es defineix com a una superfície contínua de terreny, delimitada geogràficament dins d’una parcel·la amb un ús únic i amb una referència alfanumèrica única.SIGPAC

La gestió del SIGPAC depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i, en el cas de Catalunya, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Això fa que coexisteixin diverses versions del sistema: la versió nacional, mantinguda pel FEGA, i la versió gestionada per cada comunitat autònoma amb competències.

La versió catalana del SIGPAC incorpora algunes funcionalitats que no existeixen a la versió del FEGA. Entre elles, la capa de concentració parcel·lària, o les capes de recintes declarats a la DUN d’anys anteriors i, com a novetat d’enguany, la capa de parcel·les vinya. La capa de vinya permet consultar la informació bàsica de la plantació de vinya, com ara el codi de parcel·la, la varietat o l’any de plantació.

Accés al SIGPAC:

Versió Catalunya

Versió FEGA

Versió Aragó

Versió País Valencià

Més informació

Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.