Guia per a l’assessorament en producció integrada

28/09/2015

cultius_mediterranis_smallEl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat una Guia per a l’assessorament en gestió integrada de plagues a Catalunya, adreçada a l’àmbit de la producció agrària professional, amb la finalitat de d’adoptar les mesures necessàries per fomentar la gestió integrada de plagues i garantir que els usuaris professionals disposin d’assessorament tècnic de qualitat en sanitat vegetal.

La Guia descriu amb claredat la figura de l’assessor en gestió integrada de plagues i respon a qüestions com qui ha de tenir assessor en gestió integrada de plagues o quina és la documentació d’assessorament.

Podeu descarregar-vos el document des d’aquest enllaç.

Obtingueu més informació sobre la Gestió Integrada de Plagues (GIP) aquí.