Informe sobre els Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

21/02/2017

El MAPAMA ha publicat un informe que analitza l’aplicació de la mesura de reestructuració i reconversió de la vinya en el conjunt de l’Estat durant l’any 2016.

Aquesta mesura denominada ajut als Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya (PRRV) té per objecte augmentar la competitivitat dels productors vitivinícoles adaptant la producció a la demanda del mercat i reduir els costos de cultiu, mitjançant el suport a tres activitats: reimplantació de la vinya, reconversió varietal i millora de les tècniques de gestió de la vinya.plantacio

Des de l’any 2001 en què va començar l’aplicació dels PRRV a Espanya, s’han pagat 2.098 milions d’euros procedents de fons comunitaris afectant 375.542 hectàreas, representant el 39% de la superfície plantada de vinya a Espanya l’any 2016.

Durant el mateix període 2001-2016, Castella-La Manxa i Extremadura són les CCAA que han rebut més fons per a l’execució dels PRRV, amb el 51,19% i el 12,70% del conjunt de l’Estat, respectivament. Catalunya ocupa el tercer lloc amb una superfície reestructurada de 28.883 hectàrees, el 7,69% del global estatal, i una inversió de 147.652.996 euros, que representa el 7,04% del total espanyol.

Consulteu el document aquí.