Mesures excepcionals de suport al sector de la vinya i el vi

16/05/2020

Durant aquests dies ha arribat a mans del sector un esborrany de Reial decret pel que s’adopten mesures en el sector del vi per fer front a la crisis causada per la pandèmia del COVID-19.

En termes generals, es proposen les següents mesures de caràcter temporal:

  • destíl·lació de crisis,
  • emmagatzematge privat i
  • collita en verd.

En un darrer apartat s’afegeix una mesura de caràcter permanent encaminada a regular l’oferta de raïm sense indicació geogràfica.

El conjunt de actuacions es podria finançar amb gairebé 85 milions d’euros que provindrien dels fons no executats del Programa de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol (PASVE), mitjançant el qual actualment es financen les mesures de reestructuració de la vinya, inversions en transformació i comercialització, i promoció a països tercers. El PASVE consisteix en un volum de diners fix, concedit per la Unió Europea a cada Estat membre amb producció vitícola, amb la possibilitat de destinar-los a les mesures anteriors, més la destil·lació i la collita en verd.

Destíl·lació de crisis

S’estableix un ajut per a la destil·lació de productes vínics de 0,40 €/litre per a vi amb DOP, i de 0,30 €/litre per a al resta de vins. El pressupost destinat a aquesta mesura és de 65 milions d’euros.

Haurà d’existir un contracte entre celler i destil·lador per un volum mínim de 10 Hl. L’import de l’ajut inclourà els ports i la destil·lació i es concedirà a la fassina.

L’alcohol obtingut haurà de ser desnaturalitzat i ser utilitzat obligatòriament per a finalitats industrials i energètiques, però mai d’ús de boca o alimentaris.

Emmagatzematge privat

S’estableix un ajut a l’emmagatzematge privat dotat amb un total de 10 milions d’euro per un màxim de 2 milions d’hectolitres,  al qual s’hi podran acollir només els vins amb DOP, ja estiguin en dipòsits o bota.

L’import de l’ajut, que serà incompatible amb la mesura de destil·lació serà de 0,02 euros per hectolitre i dia, amb un màxim de 6,9 o 12 mesos per als vins negres i 6 mesos per als vins blancs.

Collita en verd

Degut a l’excepcionalitat per la situació de crisi pel COVID-19, durant els exercicis 2020 i 2021 es concedirà una ajut per a la collita en verd de parcel·les completes només en el cas de vinyes amb DOP. La collita en verd és una mesura que malgrat estar inclosa al PASVE no s’havia posat mai en funcionament i la que genera més interrogants sobre la seva aplicació pràctica.

La proposta ministerial estableix un pressupost de 10 milions d’euros per a la realització de la collita en verd abans del 31 de juliol, a canvi d’una compensació a les parcel·les  que s’acullin a aquesta mesura equivalent al 50% del valor mig del raïm de les tres darreres campanyes en l’àmbit territorial on s’ubiqui la vinya.

Establiment de rendiments màxims

S’estableixen amb caràcter permanent els següents rendiments màxims per a les parcel·les de vinya de raïm per a vinificació:

  • Raïm blanc: 20.000kg/ha
  • Raïm negre: 18.000 kg/ha

En el cas de vinyes emparades per una DOP, el rendiment màxim serà el que fixi la corresponent denominació.