Nou passaport fitosanitari per al moviment de planter

11/01/2020

La nova normativa europea en matèria de sanitat vegetal, introdueix a partir del 14 de desembre de 2019, un nou format de passaport fitosanitari per als trasllats dins del territori de la Unió de determinats productes vegetals, entre ells els planters.

Model de passaport fitosanitari

El passaport fitosanitari és un document emès pels operadors inscrits al Registre oficial de productors, comerciants i importadors de plantes, que els habilita per a la lliure circulació de plantes dins de l’àmbit de la Unió Europea. El passaport fitosantari garanteix l’acreditació que les plantes i productes vegetals han estat controlats, produïts i comercialitzats lliures de plagues i malalties.

El passaport fitosanitari ha d’acompanyar determinats vegetals o productes vegetals per poder circular dins de l’espai sense fronteres de la UE (llista de vegetals i productes que requereixen el passaport fitosanitari). Consisteix en una etiqueta amb un format comú i ha d’estar col·locat en la unitat comercial (el lot o un subconjunt d’aquest) o en l’embalatge, paquet o envàs en el qual es transporta. Els passaports fitosanitaris no podran anar únicament indicats en els albarans.

 

Més informació

Reglament d’execució (UE) 2017/2313 de la Comissió de 13 de diciembre de 2017 pel que s’establirà les especificacions de format del passaport fitosanitari per als trasllats en el territori de la Unió i del passaport fitosanitari per a la introducció i els trasllats en una zona protegida