Nova Guia de les Tecnologies de tractament de les dejeccions ramaderes a Catalunya

05/01/2021

El Departament d’Agricultura ha publicat la Nova Guia de les Tecnologies de tractament de les dejeccions ramaderes a Catalunya. Aquesta Guia es centra en els tractaments dins l’explotació ramadera i està enfocada tant al personal tècnic dels sector ramader, als grangers i grangeres, així com a d’altres professionals interessats en aquesta temàtica.

Conté informació clara i entenedora sobre els sistemes de tractament en origen que es consideren com a consolidats per tal pugui se utilitzada com una eina a l’hora de decidir i gestionar el més adequat a instal·lar a la seva explotació ramadera. Tanmateix també conté informació sobre les característiques i ús agronòmic com a fertilitzants orgànics dels productes resultant del tractament. És una Guia oberta i dinàmica que s’anirà actualitzant amb la incorporació de noves tecnologies que passin a ser consolidades o quan s’incorporin noves dades sobre les consolidades a dia d’avui.

Busca ser un eina per poder valorar i resoldre aquelles necessitats de tractament que puguin tenir les explotacions ramaderes.

Accés a la Guia de les Tecnologies de tractament de les dejeccions ramaderes a Catalunya.