Nova línia d’ajuts a empreses i autònoms del sector turístic afectades per les restriccions de la Covid-19

13/11/2020

Els ajuts es poden tramitar des de les 9 del matí del dia 21 de novembre, fins les 14 hores del dia 30 de desembre de 2020.

S’hi poden acollir els establiments d’enoturisme.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Beneficiaris

Les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories següents:

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.

b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

c) Agències de viatges.

d) Establiments i activitats d’interès turístic:

Congressos i turisme de reunions.
Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
Senderisme.
Cicloturisme.
Enoturisme.
Ecoturisme.
Activitats aquàtiques i nàutiques.
Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
S’hi inclouen també les explotadores d’habitatges d’ús turístic.

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

– Guies de turisme de Catalunya habilitats: 2.000,00 euros.

– Titulars d’establiments d’allotjament turístic, agències de viatges i establiments i activitats d’interès turístic:

  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.

– Empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic quedarà articulada en dos trams.

  • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.

Sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9 del matí del dia 21 de novembre fins a les 14 hores del 30 de desembre de 2020.

La presentació de les sol·licituds es farà a partir del moment que indiqui la convocatòria corresponent, exclusivament per via electrònica mitjançant el canal empresa.

 

Més informació

Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions
per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències
de la COVID-19.

Resolució EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.