Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021

04/12/2016

Nou Pla de seguretat alimentària de Catalunya

El Govern ha aprovat el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021, que té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció fins al consum.

El Pla defineix les diferents accions públiques que s’ha de dur a terme en aquesta matèria i ha de permetre mantenir un sistema de seguretat alimentària integrat, modern i eficaç, oferir a la ciutadania les garanties necessàries en matèria de seguretat alimentària, i convertir-se també en un instrument de suport per a la projecció internacional dels productes agroalimentaris de Catalunya.

El primer pla de seguretat alimentària es va impulsar l’any 2007. Deu anys després, l’avaluació dels resultats mostra un nivell elevat d’èxit amb un alt assoliment d’objectius i d’implementació de les intervencions previstes que se situa al voltant del 90%.bacteria

Objectius estratègics i línies d’intervenció

El document estableix 12 objectius estratègics, 66 d’específics i 111 línies d’intervenció que s’emmarquen en 5 àmbits:

  • Avaluació de riscos: disposar del millor coneixement científic.
  • Gestió de riscos per a la salut: minimitzar riscos, d’acord amb els principis de priorització, prevenció i resposta ràpida, i protegir els interessos de la ciutadania.
  • Gestió de qüestions relacionades: aconseguir que la cadena alimentària s’ajusti a les expectatives legítimes de la ciutadania.
  • Comunicació de riscos: construir xarxes de comunicació i de treball conjunt, així com aconseguir un nivell elevat de coneixement i confiança.
  • Qualitat dels serveis públics: oferir serveis eficients i de qualitat.

D’altra banda, les finalitats principals del Pla són:

  • Prevenció de les malalties de transmissió alimentària.
  • Dinimització de l’exposició de les persones als agents capaços de causar malalties per via alimentària.
  • Manteniment d’un nivell elevat de confiança en el sistema català de seguretat alimentària tant per part de la ciutadania de Catalunya com d’altres països.
  • Manteniment d’un nivell elevat de protecció dels interessos de la ciutadania.
  • Manteniment d’un nivell elevat de lleialtat de les transaccions comercials alimentàries.

 

Font: Agència Catalana de Seguretat Alimentària