Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

07/07/2020

Els productors agroalimentaris afectats pel tancament i aturada dels seus canals habituals de comercialització, que facin donacions als Bancs d’Aliments de Catalunya, podran gaudir d’un ajut per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Objecte dels ajuts

Compensar els productors agraris per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la seva sol·licitud siguin productors dels productes següents:

– Fruita i productes hortícoles.

– Llegums i cereals destinats a consum humà.

– Carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aviram, llets i derivats làctics frescos, i ous.

– Mel, oli d’oliva verge, productes transformats de fruita i horta, i elaborats a base de carn de porc.

Banc dels Aliments

Donació de productes al Banc dels Aliments

Caldrà haver realitzat entre el 20 de maig de 2020 i el 20 de setembre de 2020 la donació dels productes anteriors que no s’han pogut comercialitzar, a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments.

Els productes han de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a través del Banc dels Aliments de forma que arribi al consumidor dins del període establert de consum.

Abans de qualsevol lliurament cal contactar amb la delegació del Banc dels Aliments que serà destinatari, per tal d’acordar-ne les condicions. Cal tenir en compte que els productes s’han de donar en un format apte per ser distribuïts al consumidor final.

Decreixement de facturació

Caldrà acreditar un decreixement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació on-line) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de juny del 2020, en relació al mateix període de l’any anterior, atesa la pèrdua dels canals de comercialització provocat per la crisi de la COVID-19. En el cas de productes amb un cicle llarg de producció, o de productes que tinguin cicles alternats de producció, el càlcul del decrement es podrà fer en relació als mesos esmentats i fins a 3 anys endarrere.

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020.

La pèrdua econòmica s’ha de calcular d’acord amb el valor del producte no venut i que s’hagi destinat a entitats benèfiques. El valor de la pèrdua es calcularà d’acord amb les condicions i els preus mitjans dels mesos de maig i juny dels darrers 3 anys.

L’import de l’ajut no pot ser superior al 85% del valor de la producció no venuda, excepte en els casos següents:

– Beneficiaris que disposin de l’acreditació en la venda de proximitat: fins al 95% del valor de la producció no venuda.

– Beneficiaris  inscrits en el Consell Regulador d’una DOP, IGP, al CCPAE o al CCPI, i els adjudicataris de la Marca Q: fins al 100% del valor de la producció no venuda.

Termini de presentació de sol·licituds

Convocatòria pendent de publicació.

 

Més informació

Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19