Enginyeria agroalimentària

Home Serveis Enginyeria agroalimentària
LANDGEST enginyers treballa a costat de les empreses del sector agroalimentari, projectant instal·lacions i assessorant en la millora de processos i la seva adaptació als requeriments legals, en especial les del sector del sector vinícola, al qual es sent estretament vinculat.

  • Avantprojectes i projectes d’instal·lacions agràries i alimentàries.
  • Legalització d’activitats (Llei d’intervenció Integral de l’Administració Ambiental).
  • Cerca i tramitació d’ajuts a les indústries agràries.
  • Projectes constructius.
  • Projectes d’instal·lacions tècniques (elèctriques, frigorífiques-tèrmiques, contra incendis).
  • Gestions en registres específics (RIAAC, RSIPAC, Embotellador, etc.)
  • Seguretat alimentària (traçabilitat, APPCC).
  • Disseny i adaptació a les normes CE d’equips i maquinària.

LANDGEST enginyers es fa càrrec del treball documental i de realitzar tràmits necessaris per a la correcta implantació de l’activitat, així com l’obtenció de possibles ajuts.

… activitats i projectes d’enginyeria rural i agroalimentària …

Enginyeria agroalimentaria