Enginyeria del territori

Home Serveis Enginyeria del territori
LANDGEST enginyers ofereix un ampli ventall de solucions per a l’ordenació del territori i la gestió mediambiental, tot plegat des de la vesant de la conservació i valorització dels recursos naturals amb un criteri d’aprofitament i transformació positius.

  •  Gestió i ordenació de finques rústiques.
  • Estudis d’impacte ambiental i paisatgístics.
  • Valoracions, peritatges i gestió d’expropiacions.
  • Treballs topogràfics.
  • Elaboració de cartografia tècnica.
  • Legalització d’obres i actuacions en SNU (camins, lleres, etc.).
  • Gestió d’autoritzacions i concessions (rompudes forestals, obres hidràuliques, residus, etc.).
  • Estudis i càlcul d’emissions de carboni.

LANDGEST enginyers gaudeix d’una àmplia experiència assessorant persones i empreses en la gestió de finques rústiques, cercant i estudiant les opcions més adequades per a que no esdevinguin una càrrega pels seus titulars.

… eines i metodologies per a la gestió i ordenació del territori …