Explotacions ramaderes

Home Serveis Explotacions ramaderes

LANDGEST enginyers  assessora al sector ramader en totes aquelles tramitacions que li són d’aplicació, des de la concepció de la idea inicial, la construcció de les instal·lacions i finalment totes les gestions administratives derivades.

En especial, oferim serveis relacionades amb:

  • Tramitacions urbanístiques en Sòl No Urbanitzable.
  • Llicències d’Obres per ampliacions i/o noves construccions.
  • Autoritzacions, llicències o comunicacions ambientals
  • Modificacions Substancials / No Substancials d’Autoritzacions i Llicències ambientals
  • Plans de gestió de les dejeccions ramaderes (individuals, conjunts, centres de gestió, …)
  • Inscripcions i modificacions del Registre d’Explotacions Ramaderes (Autoritzacions i Comunicacions)
  • Constitució de Centres de Gestió de Dejeccions ramaderes.
  • Llibres de Gestió de les Dejeccions Ramaderes
  • Gestions administratives relacionades amb les inspeccions ambientals programades.

…tramitacions, llicències, autoritzacions, comunicacions, planificació….

This is image placeholder, edit your page to replace it.
[/vc_row13