Contractes de conreu

05/05/2022

Actualització de l’Índex de preus percebuts agraris corresponents a 2020

Les parts en un contracte d’arrendament rústic poden pactar l’actualització de la renda cada any agrícola. Si no determinen cap sistema, la renda s’actualitza d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern publica anualment en el DOGC.

Índex de preus percebuts agraris corresponents al 2021 (2015=100)
Classe d'índexValor anual 2020 Valor anual 2021 Percentatge de variació 2021/2020
Productes Agrícoles111,21123,9911,49
Productes Ramaders108,75107,70-0,97
Índex General109,49112,602,8

 

Més informació

Acord GOV/89/2022, de 3 de maig, pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts agraris corresponents a l’any 2021, als efectes de l’actualització de les rendes de contractes de conreu.