Valors mitjans dels Drets de Pagament Bàsic

11/11/2021

Publicada una Ordre ministerial per la qual s’estableixen els valors mitjans regionals definitius de cadascuna de les regions del model d’aplicació regional per al règim de pagament bàsic l’any 2021.

Més informació

Orden APA/1224/2021, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores medios regionales definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico, en el año 2021.