Ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’olivera afectades pel temporal Filomena

20/07/2021

Termini de presentació de sol·licitud del 15 de juliol fins el 31 de juliol.

Aquests ajuts tenen per objecte la recuperació del potencial productiu de les explotacions agràries amb conreus d’olivera afectades pel temporal Filomena del 9 i 10 de gener de 2021 per garantir-ne la viabilitat.

Beneficiaris

Agricultors professionals, explotacions agràries prioritàries (EAP) i els joves agricultors professionals.

Requisits

  • Titulars d’d’explotacions agràries amb cultiu d’olivera afectades pel temporal del 9 i 10 de gener de 2021 amb grau d’afectació superior al 30%
  • Recintes declarats a la DUN 2021
  • Superfície mínima afectada del 0,50 hectàrees.
  • Superfície afectada dins les comarques: Baix Camp, Baix Ebre (El Perelló), Conca de Barberà, Garrigues, Priorat, Ribera d’Ebre, Segrià, Terra Alta, Urgell

Principals compromisos

  • Mantenir l’activitat agrària durant els cinc anys posteriors a la concessió de l’ajut. Les superfícies agrícoles i les explotacions ramaderes s’han de continuar declarant a la DUN, com a mínim durant els cinc anys posteriors a la concessió de l’ajut.
  • Contractar l’assegurança d’olivera d’almàssera inclosa en els diferents plans anuals d’assegurances agràries, dins el període de 5 anys a partir de la resolució de la concessió de l’ajut. Les superfícies afectades s’hauran d’incloure en les pòlisses contractades des del primer any encara que la producció real esperada sigui zero.

Imports dels ajuts

Amb explotació d’olivera assegurada
Ajut directe
Secà Regadiu Superintensiva
Dany entre el 31 i el 60% 910 € 1.885 € 2.693 €
Dany > 60% 1.457 € 3.231 € 3.231 €
Amb explotació d’olivera no assegurada
Ajut directe
Dany entre el 31 i el 60% 455 € 942 € 1.346 €
Dany > 60% 728 € 1.615 € 2.154 €

Ajuts de minimis

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola, segons el qual el total d’ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir dels 20.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s’incrementi el llindar establert per estat membre.

Sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’hauran de presentar per mitjans telemàtics fins el 31 de juliol de 2021.

 

Més informació

Resolució ACC/2179/2021, de 9 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’olivera afectades pel temporal Filomena del 9 i 10 de gener de 2021.

Ordre ACC/145/2021, de 6 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’olivera afectades pel temporal Filomena dels dies 9 i 10 de gener de 2021.