Ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial

11/11/2021

Demà, divendres 12 de novembre s’obre una tercera convocatòria dels ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19.

Aquests ajuts estan adreçats a persones autònomes i empreses, amb els mateixos requisits que les altres dues ordres d’inscripció prèvia, si bé s’amplien els deutes i costos que donen dret a l’ajut i també l’àmbit temporal.

Poden demanar l’ajut les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits, tant si s’han presentat en alguna de les anteriors convocatòries prèvies com si es presenten per primer cop a aquests ajuts.

Més informació