Ajuts per a inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular

11/11/2021

Aquests ajuts s’emmarquen el en el paquet d’ajuts pel foment de la competitivitat, la modernització i bioseguretat del sector agrari.

Les Comunitats Autònomes seran les responsables de la convocatòria d’aquests ajuts en els seus respectiu territoris.

Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems

Inversions dirigides a millorar l’eficiència mediambiental de les instal·lacions d’emmagatzematge exterior de dejeccions ramaderes relacionades amb l’adaptació o cobriment de les mateixes o les de tractament o valorització d’aquests subproductes amb aprofitament energètic o sense en la pròpia explotació.

Programa de suport a la transformació integral i modernització d’hivernacles

Inversions tant productives, per a la millora estructural i l’eficiència energètica d’aquest tipus d’instal·lacions o la incorporació de sistemes de reg per degoteig i fertirrigació, com no productives, per subvencionar actuacions que inclouen la instal·lació de sensors i sistemes de climatització, l’aprofitament de aigües pluvials o la instal·lació de plantes de compostatge.

Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

Condicionament i aïllament d’edificis i naus auxiliars de les explotacions que optimitzin el consum energètic i inversions en plantes de biogàs de petita capacitat, així com l’adquisició de maquinària per a la recollida i el condicionament de biomassa agrícola i la construcció de centres logístics d’emmagatzematge.

Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologia 4.0 al sector agrícola i ramader

Ajuts a l’adquisició de maquinària i equips nous que permetin la millora de la gestió ramadera, la reducció de l’ús de fitosanitaris i fertilitzants químics, el control de traçabilitat i qualitat dels cultius o la reducció de les emissions de gasos defecte hivernacle.

Més informació

Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.