Ajuts per a inversions en bioseguretat en sanitat animal i vegetal

11/11/2021

Aquests ajuts s’emmarquen el en el paquet d’ajuts pel foment de la competitivitat, la modernització i bioseguretat del sector agrari.

Les comunitats autònomes seran les responsables de la convocatòria d’aquests ajuts en els seus respectiu territoris.

Inversions en matèria de bioseguretat en sanitat animal

Per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, a través de millores tecnològiques com l’automatització, la robotització, la instal·lació de nous sistemes per a la neteja i desinfecció, o la construcció de nous centres.

Inversions en matèria de sanitat vegetal

Inversions que realitzin els productors de materials vegetals de reproducció destinades a instal·lacions de protecció de vivers davant d’insectes vectors de plagues quarantenàries més importants per la seva incidència econòmica en la producció agrícola (Xylella fastidiosa, Bursaphelenchus xilophilus, HLB o greening dels cítrics i flavescència daurada de la vinya).

Instal·lació de o en equips de tractaments mitjançant termoteràpia en vivers de vinya.

 

Més informació

Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.