Compromisos de manteniment de plantacions de vinya amb drets de la reserva i autoritzacions de nova plantació

12/04/2020

Les vinyes plantades amb drets de la reserva ja no tenen compromís de mantenir-se en la mateixa titularitat, ja que s’ha derogat la norma que el va crear. Així doncs, s’han eliminat aquests compromisos al Registre Vitivinícola de Catalunya i a partir d’ara aquestes parcel·les es podran declarar a la DUN pel titular actual i es podran eliminar de l’explotació de l’antic titular, sense que hi hagi cap incidència.  

No obstant això, aquelles superfícies plantades amb  noves autoritzacions de vinya concedides a joves els anys 2016, 2017 i 2018 han de mantenir-se amb el mateix titular 5 anys (RD 740/2015 i RD 772/2017).

Aquelles superfícies  plantades amb  noves autoritzacions de vinya concedides a partir de l’any 2019 s’han de mantenir amb el mateix titular 5 anys independentment de si és jove o no (RD 1338/2018).