FotoDUN

01/02/2021

FotoDUN és una app mòbil per enviar fotografies geoetiquetades com a suport a les declaracions mitjançant la DUN.

Les fotografies geoetiquetades són un element de suport al control i fins i tot una prova del mateix en casos de sol·licitud de canvi d’ús, justificació de compromisos agroambientals, actuacions en la reestructuració de la vinya o verificació del conreu en controls de monitoratge. Les fotografies realitzades amb l’APP s’envien al DARP directament i contenen el posicionament (amb una precisió mínima requerida), la data i altres paràmetres que les identifiquen.

L’app fotoDUN es pot utilitzar per:

  • Per a l’enviament de fotos com a suport d’una sol·licitud de canvi d’ús al SIGPAC
  • Per justificar incidènicies SIGPAC
  • Per justificar el compliment dels compromisos agroambientals
  • Per a la identificació de cultius
  • Per donar resposta a requeriments del DARP (monitoratge entre d’altres)
  • Per justificar abancalaments,  despedregats i anivellament de la vinya
  • Per a justificar el no inici i l’execució d’actuacions del grup de mesures 1 que estan dirigides a planificar la producció dins dels programes operatius (OPFH)

Descàrrega de l’APP FOTODUN