Actualitat administrativa en el sector vitícola

26/04/2020

A continuació us traslladem les darreres novetats en matèria de gestió del potencial vitícola en motiu de la situació d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Tramitacions sobre potencial vitícola

El Departament d’Agricultura (DARP) facilita que es puguin realitzar la majoria de tràmits relacionats amb el potencial vitícola.

Les tramitacions disponibles són les següents:

  • Sol·licitud de conversió de drets de vinya en autoritzacions de plantació
  • Sol·licitud de plantació de vinya
  • Sol·licitud d’arrencada de vinya
  • Comunicació d’arrencada de vinya

La presentació s’haurà de fer telemàticament, ja sigui directament el mateix sol·licitant acreditat amb signatura electrònica o bé atorgant la representació a una entitat com LANDGEST enginyers.

Justificació de les arrencades amb “FotoDUN”

L’eina FotoDUN cada dia adquireix noves utilitats, entre elles la de justificar les arrencades de vinya quan aquestes siguin totals, és a dir, quan afectin tota la parcel·la vitícola. En el cas d’arrencades parcials haurà de ser el tècnic de l’oficina comarcal qui comprovi l’arrencada.

En el cas d’arrencada total i una vegada s’hagi presentat la corresponent “Comunicació d’arrencada”, aquesta quedarà avalada per les imatges adquirides amb l’eina FotoDUN, fent constar el codi de la parcel·la vitícola i que es tracta d’una superfície de “Guaret”.

Pròrroga de les autoritzacions de plantació

Els canvis normatius que afecten la gestió del potencial vitícola són competència de la Comissió Europea  i, per tant, és aquesta qui finalment ha d’autoritzar qualsevol modificació.

En qualsevol cas, el DARP informa que s’està treballant en la pròrroga d’un any de les autoritzacions de les noves plantacions o replantacions que caduquin enguany.

Aquesta pròrroga no afectaria les autoritzacions de plantació per conversió d’un dret de plantació –procedent d’una arrencada abans de l’any 2015-. Per tant, si no hi ha canvis en aquest sentit, els “antics” drets en cartera que caduquin el juliol 2020 s’hauran de convertir i plantar aquest mateix any (llegiu article relacionat).

Ajuts del Pla de reestructuració de la vinya

Tal com us informàvem en un article anterior, atès l’escenari actual d’estat d’alarma en motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les sol·licituds d’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2020 es podran presentar fins al quinzè dia posterior a la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma, actualment prorrogat fins el 10 de maig de 2020.