Ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic

23/02/2021

Aquesta nova disposició entrarà en vigor l’1 de gener de 2022

La nova disposició té per objecte l’harmonització dels criteris i condicions específiques per expedir autoritzacions relatives a l’ús de material de reproducció vegetal no ecològic quan no es disposa de material de reproducció vegetal ecològic o en conversió de qualitat o en quantitat suficient.

Encara hi ha moltes espècies, subespècies o varietats per a les que no es disposa de material de reproducció vegetal ecològic o en conversió i per a les que és necessari simplificar el procés d’autoritzacions reduint la càrrega administrativa sense posar en perill la naturalesa ecològica dels productes.

En el cas que un operador no disposi de material de reproducció vegetal ecològic de qualitat o en quantitat suficient, podrà utilitzar material de reproducció vegetal en conversió.

Si tampoc es disposa de material de reproducció vegetal en conversió de qualitat o en quantitat suficient, l’operador podrà sol·licitar una autorització individual per a la utilització de material de reproducció vegetal no ecològic.

Els Estats Membres elaboraran una llista oficial amb les espècies, subespècies o varietats de les quals es disposi de material de reproducció vegetal ecològic o en conversió de qualitat i en la quantitat suficient.

Per a l’ús de material de reproducció vegetal no ecològic, les autoritats competents dels Estat Membres podran concedir autoritzacions generals per a tots els operadors sempre i quan l’espècie concreta no estigui inscrita en la llista oficial o cap de les alternatives inscrites d’aquesta espècie sigui adequada.

 

Més informació

Reglament (UE) 1794/2020, de la Comissió de 16 de setembre de 2020 que modifica determinats requisits relatius a l’ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic.