Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari

15/01/2019

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha disposat la inscripció i publicació en el DOGC del Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, signat el passat juliol de 2018 entre les parts negociadores.

Algunes dels acords assolits per a l’any 2018 establien una taula salarial en set grups per als treballadors fixes, mentre que per als treballadors temporers es fixava un salari de 6,30 euros l’hora ordinària i 11,01 euros l’hora extraordinària. Així mateix, definia els treballs de campanya per als períodes de collita, poda o aclarida als sectors de producció de la fruita, vinya, oliva, cítrics, fruita seca, horta i flor i planta, entre uns altres.

No obstant això, el conveni va ser vigent fins el 31 de desembre de 2018, pel que les parts hauran de tornar-se a seure per negociar un nou conveni agropecuari.

 

Salari Mínim Interprofessional

Segons publica el BOE del dia 27 de desembre de 2017, el Salari Mínim Interprofessional (SMI) establert per a l’any 2019 és de 30 euros diaris, 900 euros mensuals (30 dies per 30 euros diaris) i 12.600 euros anuals (14 pagues de 900 euros).

Per als treballadors eventuals i temporers amb contractes a temps complert que presten serveis a una mateixa empresa per un període inferior a 120 dies s’estableix un Salari Mínim Interprofessional de 42,62 euros per dia.

 


Més informació

Resolució TSF/3126/2018, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya.

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019