Declaració anual de nitrogen (DAN)

05/01/2021

La declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats (DAN) és una declaració relativa a l’origen i el destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats corresponents al període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior i el 31 d’agost de l’any vigent. Té com a finalitat garantir i comprovar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats.

El termini de presentació de la Declació Anual de Nitrogen (DAN) s’allarga fins al dia 26 de gener de 2021.

Obligació de DAN

A partit de l’any 2020, han de realitzar la DAN les persones titulars d’explotacions agrícoles obligades a fer el llibre de gestió de fertilitzants segons el Decret 153/2019.

Titulars de les explotacions agrícoles que reuneixin les següents condicions:

 • 0,5 ha de cultius en hivernacle
 • 2 ha cultius aire lliure d’hortícoles, flors o planta ornamental
 • 3 ha cultius de regadiu
 • 4 ha de cultius de secà
 • L’equivalent a més de 4 ha de cultius de secà, en cas d’explotacions de combinació de diferents tipus de cultius.

Titulars d’explotacions ramaderes.

Estan obligades a realitzar la declaració anual aquelles persones titulars d’explotacions ramaderes que hagin de disposar de pla de gestió de les dejeccions ramaderes. Queden exemptes:

 • Explotacions 100% extensives
 • Explotacions d’autoconsum
Documentació:

Els agricultors que presentin la DAN  a través de LANDGEST enginyers, hauran de facilitar-nos la següent documentació referent a les dades del nitrogen gestionat de l’1 setembre 2019 a 31 d’agost 2020.

 • Descripció d’entrades i estocs d’inici (kg N)
 • Fertilitzants minerals (kg N totals)
 • Fertilitzants comercial amb N orgànic (kg N totals) (organominerals,…)
 • Dejeccions ramaderes (kg N per granja)
 • Dejeccions provinents de centres de gestió (kg N per centre)
 • Aportacions de gestors de residus (kg N aportats per gestor) (fangs, residus,…)
 • N de l’aigua de reg (kg N aportats totals)
 • Llibre de fertilització
Modificació de dates de tramitació:

Incialment les dates per tramitar la DAN establertes són del 1 d’octubre fins el 31 de desembre.

Aquesta campanya, degut a incidències informàtiques, l’aplicació no va ser operativa fins més tard, i en base a això, el termini de presentació de la declaració anual (DAN) s’allarga fins al dia 26 de gener de 2021, inclòs.

Donada la situació causada pel Covid-19 s’ha decidit que, a partir del 27 gener l’aplicació DAN continuarà oberta fins el 15 de juny de 2021, per bé que temporalment no estarà operativa l’opció de “Finalitzar declaració”. En aquest període es podran elaborar DANs, que quedaran en esborrany. Més endavant s’habilitarà el període comprès entre el 16 i el 30 de juny per tal de poder presentar (finalitzar) les DANs . Es considerarà que la DAN vàlida serà la darrera que s’hagi presentat, fins i tot en  el cas que la darrera versió es presenti fora de termini.