Mapa de cultius de Catalunya

07/02/2018

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya.

Aquest mapa s’ha elaborat combinant les dades de la darrera Declaració única agrària (DUN), la de l’any 2017, amb dades del SIGPAC. Com les dades que es declaren estan georeferenciades, es poden localitzar sobre el terreny i això permet conèixer, entre altres coses, la identificació de cultius de cada parcel·la.

Segons el mateix DARP, aquesta informació permet fer la valoració econòmica de l’impacte que tenen sobre el conreu les pedregades, l’afectació de plagues, incendis, etc. i també permet saber l’evolució històrica dels conreus en el territori.

171030_mapa_cultius_2017-png_1634299166

Accés al mapa de cultius.