Assessorament agrari

Home Serveis Assessorament agrari
LANDGEST enginyers dóna suport tècnic i assessora als professionals del sector agrari, facilitant un ampli ventall de coneixements, eines i metodologies precises i innovadores per a la gestió de les seves empreses.

  • Tramitació i gestió d’ajuts de la PAC.
  • Gestió integrada de plagues i traçabilitat.
  • Assessorament en Condicionalitat.
  • Gestions en registres específics (RVC, Consells Reguladors, etc)
  • Gestions ramaderes.
  • Valoracions, peritatges i informes tècnics.
  • Assegurances agràries.

LANDGEST enginyers està reconegut pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural com Entitat d’Assessorament Agrari de Catalunya i com Entitat Col·laboradora en la tramitació de la DUN.

…suport tècnic i assessorament als professionals del sector agrari…