Declaració anual de nitrogen (DAN)

01/10/2021

La declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats (DAN) és una declaració relativa a l’origen i el destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats corresponents al període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior i el 31 d’agost de l’any vigent. Té com a finalitat garantir i comprovar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats.

El termini de presentació de la Declació Anual de Nitrogen (DAN) és del 1 d’octubre del 2021 fins el 20 de gener de 2022.

Obligació de DAN

Titulars de les explotacions agrícoles que reuneixin les següents condicions:

  • 0,5 ha de cultius en hivernacle
  • 2 ha cultius aire lliure d’hortícoles, flors o planta ornamental
  • 3 ha cultius de regadiu
  • 4 ha de cultius de secà
  • L’equivalent a més de 4 ha de cultius de secà, en cas d’explotacions de combinació de diferents tipus de cultius.

Titulars d’explotacions ramaderes.

Estan obligades a realitzar la declaració anual aquelles persones titulars d’explotacions ramaderes que hagin de disposar de pla de gestió de les dejeccions ramaderes. Queden exemptes:

  • Explotacions 100% extensives
  • Explotacions d’autoconsum
Documentació:

Els agricultors i ramaders que presentin la DAN  a través de LANDGEST enginyers, hauran de facilitar-nos el llibre de gestió de fertilitzants de l’1 setembre 2020 a 31 d’agost 2021.