Declaració Anual de Nitrogen (DAN)

02/02/2020

La Declaració anual  de Nitrogen és una declaració en la qual es resumeix l’origen i el destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats en el període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior i el 31 d’agost de…

Seguir llegint

Ampliació del termini de presentació de la DAN

10/01/2020

S’amplia el termini de presentació de la declaració anual de nitrogen (DAN) fins el 14 de febrer de 2020. Els titulars d’explotacions obligades a la presentació de la DAN 2019 són: Titulars d’explotacions agrícoles: 1 ha, en zona vulnerable (ZV),…

Seguir llegint

Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari

15/01/2019

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha disposat la inscripció i publicació en el DOGC del Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, signat el passat juliol de 2018 entre les parts negociadores. Algunes dels acords…

Seguir llegint

Mapa de cultius de Catalunya

07/02/2018

El (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa s’ha elaborat combinant les dades de la darrera Declaració única agrària (DUN), la de l’any 2017, amb dades del . Com les dades…

Seguir llegint

El Registre Vitivinícola de Catalunya

07/02/2017

El Registre vitivinícola de Catalunya (RVC) té com a finalitat el control del potencial de producció vitivinícola de Catalunya a més de disposar, de forma permanent i actualitzada, de tota la informació necessària per a la simplificació de les gestions…

Seguir llegint

Registre General de la Producció Agrícola

15/04/2016

Amb l’objecte de regular les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola, el ha posat en funcionament un nou registre anomenat Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) on s’han d’inscriure totes les…

Seguir llegint

Coordinació entre Registre de la Propietat i Cadastre

23/02/2016

Més o menys tothom que hagi tingut davant l’escriptura d’una finca rústega s’haurà adonat de la manca de concordança entre la descripció registral de la finca i la realitat. Per aquest motiu, el passat 1 de novembre de 2015 va…

Seguir llegint