Nova disposició sobre productes fitosanitaris

10/05/2021

Publicat un nou Real Decret que regula les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris.   Les noves disposicions tenen efectes sobre es usos professionals y  les empreses de serveis. Objecte i contingut…

Seguir llegint

Devolució parcial de l’impost sobre el gasoil

01/04/2021

A partir de l’1 d’abril ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les compres de gasoil «B» o agrícola durant l’any 2020. Beneficiaris Els agricultors i ramaders que durant l’any precedent…

Seguir llegint

Canvis en la gestió de les autoritzacions de plantació de vinya

31/03/2021

Autoritzacions de noves plantacions i replantacions que caduquen el 2020 En l’actual règim d’autoritzacions de plantació de vinya, les autoritzacions de plantació només són vàlides durant un període de tres anys a partir de la data en que van ser…

Seguir llegint

Ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic

23/02/2021

Aquesta nova disposició entrarà en vigor l’1 de gener de 2022 La nova disposició té per objecte l’harmonització dels criteris i condicions específiques per expedir autoritzacions relatives a l’ús de material de reproducció vegetal no ecològic quan no es disposa…

Seguir llegint

Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

04/02/2021

La sol·licitud d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya es tramita mitjançant la DUN 2021 i haurà de quedar presentada com a molt tard el 26 de març. Principals novetats 2021 Cal destacar que l’accions d’anivellament, despedregat i…

Seguir llegint

FotoDUN

01/02/2021

FotoDUN és una app mòbil per enviar fotografies geoetiquetades com a suport a les declaracions mitjançant la DUN. Les fotografies geoetiquetades són un element de suport al control i fins i tot una prova del mateix en casos de sol·licitud…

Seguir llegint

Autoritzacions de nova plantació de vinya

08/01/2021

El passat 28 de desembre es va publicar la Resolució de 16 de desembre de 2020 de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, per la que es fixa per l’any 2021, la superfície que es podrà concedir per…

Seguir llegint

Ajuts del Pla de reestructuració de la vinya

07/11/2020

El ja ha resolt les sol·licituds de l’ajut a la reestructuració de la vinya de la campanya 2020-2021. A partir d’aquest moment ja es poden iniciar les operacions sol·licitades. Accions amb dret a ajut Les actuacions sol·licitades poder ser anuals…

Seguir llegint

Ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles afectades pel míldiu

21/09/2020

Termini de presentació fins el 19 d’octubre de 2020 Objecte Compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021, com a conseqüència de les condicions meteorològiques, que van causar una proliferació del míldiu de la vinya, causant…

Seguir llegint

Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

07/07/2020

Els productors agroalimentaris afectats pel tancament i aturada dels seus canals habituals de comercialització, que facin donacions als Bancs d’Aliments de Catalunya, podran gaudir d’un ajut per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de…

Seguir llegint