Accions realitzades amb mitjans propis en els Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

06/11/2016

Quan queden pocs dies per a la finalització del termini (15 de novembre) de presentació dels Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya (PRRV) que s’hagin de desenvolupar a partir de la present campanya 2016/2017, el ha informat sobre…

Seguir llegint

Avaluació dels programes de suport al sector vitivinícola de la UE

13/10/2016

Un estudi de la analitza, amb dades reals i xifres estimatives de despesa comunicades pels Estats membres, l’evolució del Programa de Suport 2014-2018 al sector vitivinícola de la Unió Europea. L’estudi ofereix una visió de l’aplicació del Programa de Suport…

Seguir llegint

Registre General de la Producció Agrícola

15/04/2016

Amb l’objecte de regular les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola, el ha posat en funcionament un nou registre anomenat Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) on s’han d’inscriure totes les…

Seguir llegint

Coordinació entre Registre de la Propietat i Cadastre

23/02/2016

Més o menys tothom que hagi tingut davant l’escriptura d’una finca rústega s’haurà adonat de la manca de concordança entre la descripció registral de la finca i la realitat. Per aquest motiu, el passat 1 de novembre de 2015 va…

Seguir llegint

Inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris

10/01/2016

El ha publicat una ordre per la qual es regulen les inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF) en l’àmbit de Catalunya. En aquesta ordre s’estableixen els equips que han de ser sotmesos a les inspeccions periòdiques, així com…

Seguir llegint

Gestió del potencial vitícola a partir de 2016

20/10/2015

Arran de la darrera reforma de la PAC, el règim de drets de plantació que ha estat vigent en les tres últimes dècades donarà pas a un sistema d’autoritzacions de plantació a partir de l’1 de gener de 2016. El…

Seguir llegint

Nova declaració obligatòria al sector vitivinícola

28/09/2015

Mitjançant un Reial Decret publicat pel Ministeri d’Agricultura,Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) s’actualitzen les normes existents en matèria de declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i se n’afegeixen de noves amb l’objecte de millorar el seguiment de l’evolució del mercat…

Seguir llegint

Guia per a l’assessorament en producció integrada

28/09/2015

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat una Guia per a l’assessorament en gestió integrada de plagues a Catalunya, adreçada a l’àmbit de la producció agrària professional, amb la finalitat de d’adoptar les mesures necessàries per fomentar la gestió integrada…

Seguir llegint

Modificació de les mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya

08/07/2015

Degut a l’experiència adquirida en aquests darrers anys en la prevenció i lluita contra aquesta plaga el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ordenat una modificació de les mesures de lluita obligatòries i de les mesures fitosanitàries addicionals contra…

Seguir llegint

El futur dels drets de plantació de vinya

08/07/2015

Informació actualitzada a data 8/7/2015. La normativa comunitària del sector vitivinícola preveia la liberalització de les plantacions de vinya a partir de 2015, però la darrera reforma de la PAC ha modificat substancialment aquest objectiu. Els bons resultats de les…

Seguir llegint