Registre General de la Producció Agrícola

15/04/2016

Amb l’objecte de regular les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola, el ha posat en funcionament un nou registre anomenat Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) on s’han d’inscriure totes les…

Seguir llegint

Coordinació entre Registre de la Propietat i Cadastre

23/02/2016

Més o menys tothom que hagi tingut davant l’escriptura d’una finca rústega s’haurà adonat de la manca de concordança entre la descripció registral de la finca i la realitat. Per aquest motiu, el passat 1 de novembre de 2015 va…

Seguir llegint

Inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris

10/01/2016

El ha publicat una ordre per la qual es regulen les inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF) en l’àmbit de Catalunya. En aquesta ordre s’estableixen els equips que han de ser sotmesos a les inspeccions periòdiques, així com…

Seguir llegint

Gestió del potencial vitícola a partir de 2016

20/10/2015

Arran de la darrera reforma de la PAC, el règim de drets de plantació que ha estat vigent en les tres últimes dècades donarà pas a un sistema d’autoritzacions de plantació a partir de l’1 de gener de 2016. El…

Seguir llegint

Nova declaració obligatòria al sector vitivinícola

28/09/2015

Mitjançant un Reial Decret publicat pel Ministeri d’Agricultura,Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) s’actualitzen les normes existents en matèria de declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i se n’afegeixen de noves amb l’objecte de millorar el seguiment de l’evolució del mercat…

Seguir llegint

Guia per a l’assessorament en producció integrada

28/09/2015

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat una Guia per a l’assessorament en gestió integrada de plagues a Catalunya, adreçada a l’àmbit de la producció agrària professional, amb la finalitat de d’adoptar les mesures necessàries per fomentar la gestió integrada…

Seguir llegint

Modificació de les mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya

08/07/2015

Degut a l’experiència adquirida en aquests darrers anys en la prevenció i lluita contra aquesta plaga el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ordenat una modificació de les mesures de lluita obligatòries i de les mesures fitosanitàries addicionals contra…

Seguir llegint

El futur dels drets de plantació de vinya

08/07/2015

Informació actualitzada a data 8/7/2015. La normativa comunitària del sector vitivinícola preveia la liberalització de les plantacions de vinya a partir de 2015, però la darrera reforma de la PAC ha modificat substancialment aquest objectiu. Els bons resultats de les…

Seguir llegint

Guies pràctiques de la PAC

15/02/2015

El proper 1 de març s’obre el període de presentació de la DUN. Aquest any serà d’aplicació la nova PAC, què comporta canvis substancials en el model d’ajuts, principalment els anomenats pagaments directes. Per ajudar a la comprensió de les…

Seguir llegint

Ajuts de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països

04/02/2015

S’ha obert una nova convocatòria d’ajuts fins al 50 % de la mesura d’informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vinícoles per a la campanya 2015-2016. Els ajuts de promoció de productes vinícoles en els mercats de…

Seguir llegint